મહિલા કંડોમને કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ- મહિલા કંડોમ શું હોય છે જરૂર જાણો

Last Modified ગુરુવાર, 17 જાન્યુઆરી 2019 (15:10 IST)
મિત્રો તમે બધાએ મહિલા કંડોમના નામતો સાંભળ્યું હશે. ઘણી મહિલાતો તેનો ઉપયોગ પણ જાણે છે. પણ દરકે મહિલાને આ મહિલા કંડોમના વિશે જાણ હોવી જોઈએ. ઘણી મહિલાઓ શિક્ષાના અભાવના કારણે મહિલા કંડોમનો ઉપયોગ કરવું નહી જાણતી. તો આજે હું તમને જણાવીશ કે મહિલા વર્ગના લોકોને મહિલા કંડોમનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે અને તેના શું ફાયદો છે. જો મારી આ પોસ્ટ કોઈ પુરૂષ વાંચી રહ્યા છે તો આ વાતને સારી રીતે જાણી લો કારણ કે તેને પણ જીવનમાં ક્યારે મહિલા કંડોમની જરૂર પડી શકે છે.

મહિલા કંડોમને સાચી રીતે યૂજ કરવા માટે તેને ખૂબજ સાવધાનીથી ખોલીને ઠીક રીત લગાવવું જોઈએ. તમને જણાવીએ કે શરૂઆતી સમયમાં મહિલા કંડોમને યૂજ કરવું મુશ્કેલ હોય છે પણ ધીમે ધીમે થોડા દિવસ સુધી અભ્યાસ કરવાથી તેને સરળતાથી પ્રયોગ કરી શકાય છે. તમને જણાવીઈ કે ફીમેલ કંડોમને બન્ને કિનારની તરફથી લચીલો રિંગ હોય છે. તમને જણાવીએ કે કોથળીના બંદ કિનાર પર લાગેલા લચીના રિંગને પ્રાઈવેટ પાર્ટની અંદર નાખીએ છે અને કોથળીના ખુલ્લા કિનારનો રુંગ બહારની તરફ રહે છે. સાથીઓ આ વાત જરૂર ચકાસી લો કે કંડોમ સીધો લાગ્યું હોય અને ગુપ્તભાગમાં જઈને વળ્યું ન હોય. બાહરી રિંગ ગુપ્ત પાર્ટની બહાર રહેવું જોઈએ.

સાથીઓ મહિલા કંડોમમાં પહેલાથી તરળ રહિત ચિકનાઈ લાગેલી હોય છે. તેનાથી કંડોમને પહેરવામાં ખૂબ સરળતા હોય છે. પણ જરૂરત પડતા પર બેબી ઑયલનો પણ પ્રયોગ કરાય છે.

મહિલા કંડોમના ઉપયોગના ફાયદા
મહિલાઓને સંક્રમણથી બચવા માટે એક સરું તરીકો છે.
તમને જણાવીએ કે જન્મને રોકનારી ગોળીની અપેક્ષા મહિલા કંડોમ મહિલાઓના પ્રાકૃતિક હાર્મોન પર કોઈ અસર નહી હોય છે.


આ પણ વાંચો :