સેકસ ના સમયે અજમાવશો આ ઉપાય તો તમારી ગર્લફ્રેંડ,,,,

couple
Last Updated: બુધવાર, 15 નવેમ્બર 2017 (21:27 IST)
સેક્સ વિશેષજ્ઞોના કહેવું છે કે યોગ્ય રીતે કરેલ સ્પર્શ સ્ત્રીને ખૂબ સુખ આપે છે . શેય્ર યૂઅર સેક્સસ નોલેજ કહે છે કે સ્ત્રીને મૈથુન કરતા સ્પર્શથી વધારે સુખ્ મળે છે. 
 
સેક્સ વિશેષજ્ઞો મુજબ સેક્સ ક્રિયાથી પહેલા સ્ત્રીને ખાસ રૂપથી કરેલ સ્પર્શ એને સેક્સના ચરમ આનંદના અનુભ્વ કરાવે છે. 
 
* સેક્સ ક્રિયા પહેલા સ્ત્રીના ઉત્તેજિત અંગોને છૂવાથી એમાં ઉત્તેજના પૈદા હોય છે. 
 
* સેક્સ ક્રિયામાં સ્ત્રીને ઉત્તેજિત કરવા માટે તમે તમારા હાથ, ચેહરા અને હોંઠ થી પણ એના કામુક અંગોને સ્પર્શ કરી શકો છો.
 
* સેક્સ ક્રિયાને સફળ અને આનંદિત બનાવા માટે  તમારા હાથોથી મહિલા ના યૌન ઉત્તેજક અગોને હળવા હાથથી સ્પર્શ કરવા જોઈએ. 
 
* સેક્સ ક્રિયા પહેલા કામ ઈચ્છાને તેજ કરવા માટે સ્ત્રીને પહેલા હળવાથી આગોશમાં કે બાહોમાં ભરી લેવું જોઈએ. એ પછી જેમ-જેમ સ્ત્રીમાં ઉત્તેજના વધતી જાય  એમ-એમે એને બાહોમાં જકડતા કે કસતા જાઓ . આ રીતે બાહોમાં ભરવાથી એમાં ભરપૂર ઉત્તેજના આવી જાએ તો સેક્સ ક્રિયા કરવી જોઈએ.  
* સેક્સ માટે ઉત્તેજના પૈદા કરવા માટે સ્તીને તમારી બાહોમાં ભરીને એના સ્તનોને હળવાથી દબાવું , સહલાવવું જોઈએ . 
 
* સેક્સ ક્રિયા પહેલા સ્ત્રીની કામ ઈચ્છા તેજ કરવા માટે એના સ્તનોને હોઠથી ચુબન કરવું , ચૂસવા જોઈએ આવી રીત કરવાથી સ્ત્રી પોતે તમારા માટે એના યોનિ માર્ગને ખોલીને સેક્સ કરવા આમંત્રણ આપે છે અને એને અને તમને બન્નેને ચરમ સુખ મળે છે. 


આ પણ વાંચો :