દીપિકા વિશે 25 રોચક માહિતી

IFM

16. તાજેતરમાં કરવામાં આવેલ સર્વેમાં દીપિકાના લેગ્સને સૌથી સેક્સી કહેવામાં આવ્યા.

17. દીપિકાની કોમળ કાયાને જોઈને મોટાભાગના લોકો માને છે કે તે ડાયેટિંગ કરે છે. પણ દીપિકાને ડાયેટિંગ પર વિશ્વાસ નથી. તે ખાવાની શોખીન છે અને તેને નવી વસ્તુઓનો સ્વાદ લેવો પસંદ છે.

18. દીપિકાને ત્યારે ખૂબ જ આનંદ થયો જ્યારે તેણે પોતાની મહેનતની કમાણીથી ફ્લેટ ખરીદ્યો.

19. નવરાશની ક્ષણોમાં દીપિકાને રસોઈ બનાવવી, ફિલ્મ જોવી, સંગીત સાંભળવુ અને ઉંઘવુ ખૂબ ગમે છે.

20. અમિતાભનું કહેવુ છે કે દીપિકા તેમના જમાનામાં હોતી તો તેમને દીપિકા સાથે રોમાંસ કરવો ગમતો.


આ પણ વાંચો :