શુભ રાત્રી

Last Modified ગુરુવાર, 3 જૂન 2021 (19:35 IST)

જે લોકો સારા હોય છે તે હમેશા
મારા મનના ખૂબ નજીક રહે છે અને
તેના માંથી એક તમે છો
શુભ રાત્રી


આ પણ વાંચો :