ટીવી ગાઈડ (11 જુલાઈ)

વેબ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 8.00 આજ સવારે, 8.30 નેશનલ પ્રોગ્રામ ઑફ મ્યૂજિક, 9.30 ડિજ્ની જાદૂ, 10.30 કાર્ટૂન નેટવર્ક કી દુનિયા, બપોરે 12.00 ભારત કી શિલ્પકલા, 12.30 ઇગ્નિટેડ માઇંડ 2, 1.00 કરન- દ ડિટેક્ટિવ, 1.30 મેરે હમ દમ મેરે ઘોસ્ટ, 2.30 કૉમનવેલ્થ ડ્રીમ, 3.00 સરહદેં, 3.30 કિટી પાર્ટી, સાંજે 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 ફૌજી દ આયરન મૈન, 9.00 કબ ક્યોં કૈસે, 9.30 ફિલ્મ- ગુરુ.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 8.50 ફિલ્મ- ક્યા યહી પ્યાર હૈ, બપોરે 12.30 ફિલ્મ- કહીં પ્યાર ન હો જાએ, સાંજે 4.40 ફિલ્મ- દીવાના-મસ્તાના , રાત્રે 10.45 ફિલ્મ- રામા-રામા ક્યા હૈ ડ્રામ
ફિલ્મ
સવારે 7.00 ફિલ્મ- જૂલી , 11.00 ફિલ્મ- પ્યાર મેં ટ્વિસ્ટ, બપોરે 3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા, 3.30 ફિલ્મ- દ રૉક , સાંજે 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- સાયા.
સ્ટાર પ્લ
સવારે 9.30 મિતવા , બપોરે 12.00 ફિલ્મ, 3.30 ફિલ્મ, સાંજે 7.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ , રાત્રે 8.00 શૌર્ય ઔર સુહાની, 9.00 ટીબીએ., સ્ટાર વન, સવારે 9.00 શ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ, 10.00 અલીબાબા, બપોરે 1.30 શ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ, 3.30 શકુંતલા, શામ 4.00 મિલે જબ , હમ તુમ, 5.00 ફિલ્મ, રાત્રે 8.30 હઁસ બલિએ, 10.00 ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 9.00 ખિચડી, 9.30 સંપૂર્ણ રામાયણ, 11.00 શરારત, બપોરે 12.00 હાતિમ, 1.00 ફિલ્મ- દિલ્લગી, શામ 4.30 ફિલ્મ- ટ્રેન ઑફ ડેડ, શામ 6.00 હાતિમ, 7.00 ડૉન, રાત્રે 8.00 જરા નચ કે , દિખા , 10.00 ડૉન.
સ્ટાર મૂવી
સવારે 10.20 પ્રૂફ, બપોરે 12.20 ડેડિસ લિટિલ ગર્લ્સ, 2.20 નેશનલ ટ્રેજર (કોલન) બુક ઑફ સિક્રેટ્સ , સાંજે 5.15 યૂ કિલ મી, રાત્રે 9.00 દ કૉન્ટ્રેક્
* યે બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે. સમય રહેતા તેમા ફેરફરો થઈ શકે છે.આ પણ વાંચો :