ટીવી ગાઈડ (17 જુલાઈ 2009)

વેબ દુનિયા|

દૂરદર્શન (મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે8.00 આજ સવેરે, 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 આશિક બીવી કા, 11.00 પ્રશ્નકાલ, બપોરે12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી...તેરી કહાની, 1.00 પીહર, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 ઐ દિલે નાદાઁ, 2.30 કસક, 3.00 નર્ગિસ, 3.30 સંસ્કાર, સાંજે 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, 9.00 હૈપ્પી હોમ, 9.30 ફિલ્મ- શૂટઆઉટ એટ લોખંડવાલા.

મૈક્
સવારે8.30 ફિલ્મ- દાતા, બપોરે12.00 ફિલ્મ- જય સંતોષી માઁ, 3.30 ફિલ્મ- િ. હૉટ મિ. કૂલ, સાંજે 6.00 ફિલ્મ- બૈટ્સ, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- હિફાજત.
ફિલ્મી
સવારે7.00 ફિલ્મ- હોમ ડિલીવરી, 11.00 ફિલ્મ- ખામોશ ખૌફ કી રાત્રે, બપોરે3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, 3.30 ફિલ્મ- ઉમરાવ જાન, સાંજે 7.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- સરકાર.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે8.45 ફિલ્મ- ખેલ, બપોરે1.00 ફિલ્મ- દુર્ગાષ્ટમી, 4.30 ફિલ્મ- બનારસી બાબૂ, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- ઇજ્જત, 11.40 ફિલ્મ- પોલિસ ઑફિસર.
સ્ટાર વ
સવારે9.30 હઁસ બલિએ, 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન, 11.00 દિલ મિલ ગએ, 12.00 ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ, 1.30 લવ ને બના દી જોડી, 3.30 ફિલ્મ, શામ 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વાઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, રાત્રે 8.00 શકુંતલા, 8.30 હઁસ બલિએ , 9.00 મિલે જબ હમ તુમ , 9.30 લવ ને મિલા દી જોડ, 10.00 આપકી કચહરી.
સ્ટાર પ્લ
સવારે8.30 કિસ દેશ મેં મેરા દિલ , 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, 11.30 મિતવા, બપોરે1.30 હમારી દેવરાની, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 સ્ટાર વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, 3.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, સાંજે 4.00 મિતવા, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 5.00 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 5.30 ચેહરા, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ , 9.00 સપના બાબુલ કા...બિદાઈ , 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો., સ્ટાર ઉત્સવ, સવારે10.00 વિક્રમ બેતાલ, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે12.00 મહાભારત, 1.00 ફિલ્મ- 3 દીવારેં, 3.30 એક ચાબી હૈ પડોસ મેં, સાંજે 5.00 શ્રી કૃષ્ણા, 6.00 મહાભારત, 7.00 જય ગંગા મૈયા, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- લીથલ પૈંથર .
રીય
સવારે10.00 નિંજા પાંડવ, 11.30 આફ્ટર સ્કૂલ, 12.00 હિન્દી હૈં હમ, બપોરે1.00 નિંજા પાંડવ, 2.00 સિતારોં કો છૂના હૈ, શામ 4.00 હિન્દી હૈં હમ, 5.00 સરકાર કી દુનિયા, 7.00 સિતારોં કો છૂના હૈ, રાત્રે 9.00 વિક્કી કી ટૈક્સી, 10.00 સરકાર કી દુનિયા.
*આ બધા કાર્યકર્મ અધિકૃત પ્રેસ નોટ દ્વારા જાહેર થયેલા છે, સમય રહેતા તેમા ફેરફાર થઈ શકે છે.


આ પણ વાંચો :