ટીવી ગાઈડ (24 જૂન)

વેબ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 8.00 આજ સવેરે, 9.00 રથ યાત્રા, 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 યે તો હોના હી થા, 11.00 બૈરિસ્ટર રૉય, બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી તેરી યહી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 2.00 એ દિલ એ નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નરગિસ, 3.30 સંસ્કાર, સાયં 4.00 યોગ વિજ્ઞાન, રાત્રે8.00 દ ન્યૂજ , 8.15 સમાચાર , 8.30 ક્યોંકિ જીના ઇસી કા નામ હૈ, 9.00 કભી સાસ કભી બહૂ, 10.00 છૂ લો આસમાન, 11.00 બાયસ્કોપ.

ફિલ્મ
સવારે 7.00 ફિલ્મ- લજ્જા, 11.00 ફિલ્મ- ખામોશ ખૌફ કી રાત્રે, બપોરે 3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, 3.30 ફિલ્મ- હિમ્મતવાલી, સાંજે 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા?, રાત્રે8.00 ફિલ્મ- સરકાર.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 8.15 ફિલ્મ- શાદી નં. 1, 11.30 ફિલ્મ- સ્ટાઇલ, 3.30 ફિલ્મ- આંટી નં.1, રાત્રે8.00 ફિલ્મ- દૂલ્હે રાજા., સ્ટાર વન, સવારે 9.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 9.30 હઁસ બલિએ , 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન , 11.00 દિલ મિલ ગએ , 11.30 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે 1.00 દિલ મિલ ગએ, 1.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 2.00 મિલે જબ હમ તુમ, 2.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ , 3.00 ફિલ્મ- તેરા મેરા સાથ રહે, સાયં 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર, 7.30 મિલે જબ હમ તુમ, રાત્રે8.00 શકુંતલા , 8.30 દિલ મિલ ગએ , 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 10.00 ્...્...્... ફિર કોઈ હ
સ્ટાર પ્લ
સવારે 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત, 11.30 મિતવા, બપોરે 12.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ , 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 2.30 અમૂલ વાઇસ ઑફ ઇંડિયા-મમ્મી કે સુપર સ્ટાર, 3.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, સાયં 7.00 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 7.30 મિતવા, રાત્રે8.00 રાજા કી આએગી બારાત્રે, 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ , 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ , 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 10.00 શક્તિમાન, 10.30 કડવી ખટ્ટી મીઠી, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે 12.00 મહાભારત, 1.00 કરમ અપના-અપના, 1.30 કસ્તૂરી , 2.00 શાકાલાકા બૂમ બૂમ , 3.30 હાતિમ, સાયં 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ, 5.00 શ્રીકૃષ્ણા, 6.00 મહાભારત, 7.00 જય ગંગા મૈયા , રાત્રે8.00 દિલ મિલ ગએ, 8.30 ા, બહૂ ઔર બેબી , 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા , 10.00 હમ સાથ.
રીય
સવારે 10.00 સરકાર કી દુનિયા, 11.00 ટીવી-24 શૉપી ઇંડિયા , 11.30 નમક હરામ , બપોરે 12.00 હિન્દી હૈં હમ, 12.30 સિતારોં કો છૂના હૈ, 1.00 સરકાર કી દુનિયા, 4.30 નમક હરામ , 5.00 સરકાર કી દુનિયા, સાયં 6.00 સિતારોં કો છૂના હૈ, 7.00 નમક હરામ, 7.30 સરકાર કી દુનિયા, રાત્રે8.30 નમક હરામ, 9.00 હિન્દી હૈં હમ , 10.00 સરકાર કી દુનિયા.
* આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે, જેમા ફેરફાર થઈ શકે છે.


આ પણ વાંચો :