ટીવી ગાઈડ (30 મે )

વેબ દુનિયા|

સવારે 8.00 આજ સબેરે , 9.00 સંગીત કા રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ, 9.30 ડિજ્ની જાદૂ, 10.30 કાર્ટૂન નેટવર્ક કી દુનિયા, બપોરે 12.00 ભારત કી શિલ્પકલા, 12.30 શ્રૃંખલા, 1.00 કરન- દ ડિટેક્ટિવ, 1.30 શ્રૃંખલા, 2.30 ટેલીફિલ્મ, 3.00 શ્રીમતી માધુરી દીક્ષિત, સાયં 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 ફૌજી- દ આયરન મૈન, 9.00 કબ ક્યોં કૈસે, 9.30 ફિલ્મ- અંશ.

મૈક્
સવારે 8.00 ફિલ્મ- દ ટ્રેન, 12.00 ફિલ્મ- બેટા, બપોરે 3.30 ફિલ્મ- નરસિમ્હા, સાંજે 8.00 ફિલ્મ- વેલકમ.

સ્ટાર પ્લ
સવારે 10.30 સબકી લાડલી બેબો, બપોરે 1.00 ફિલ્મ, સાંજે 4.00 ફિલ્મ, રાત્રે 8.00 શૌર્ય ઔર સુહાની, 9.00 વૉઇસ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, 11.00 ફિલ્મ.
સ્ટાર વ
સવારે 9.00 શ્...શ્...શ્... ફિર કોઈ હૈ, 10.00 લાફ્ટર નાઇટ્સ, 11.00 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે 1.30 શ્...શ્...શ્... ફિર કોઈ હૈ, 3.30 શકુંતલા, સાંજે 4.00 મિલે જબ હમ તુમ, 6.30 ફિલ્મ- ઇન્દ્ર- ટાઇગર, રાત્રે 10.00 શ્...શ્...શ્... ફિર કોઈ હૈ.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 9.30 વિકરાલ બેતાલ, 11.00 શક્તિમાન, બપોરે 1.00 ફિલ્મ- અશોકા, સાયં 4.00 ફિલ્મ- રંગ દે બંસતી, 7.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, રાત્રે 8.00 સ્પેશલ સ્કવૉડ, 9.00 ડૉન, 10.00 વિકરાલ ઔર ગબરાલ, 11.00 ખિચડી.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 11.20 ફિલ્મ- ખેલ, બપોરે 3.30 ફિલ્મ- સુપર સ્ટાર, સાંજે 7.00 ડિનોટોપિયા, રાત્રે 8.00 હેલ બૉય, 11.00 લૈજેંડ ઑફ દ રેડ ડ્રેગન.

સ્ટાર મૂવસવારે 10.05 રૉબ બી હુડ, બપોરે 12.35 10 થિંગ્સ આઈ હેટ અબાઉટ યૂ, 2.30 ફિડો, સાંજે 4.20 ક્રાઇમસન ટાઇડ, 6.35 કિપિંગ દ ફેથ.

રીય
સવારે 9.00 ઑફ્ટર સ્કૂલ, 10.00 વિક્કી કી ટૈક્સી, 11.00 નમક હરામ, બપોરે 1.00 ફિલ્મ, સાંજે 4.00 ફિલ્મ, 7.00 ફિલ્મ, રાત્રે 10.00 વિક્કી કી ટૈક્સી.
* આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે, ખરા સમયે કાર્યક્રમોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.


આ પણ વાંચો :