ટીવી ગાઈડ (8 જુલાઈ )

વેબ દુનિયા|

દૂરદર્શન (મુખ્ય ચૈનલ)
સુબહ 8.00 આજ સવેરે, 9.30 કશ્મીરનામા, 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 યે તો હોના હી થા, 11.00 પ્રશ્નકાલ, દોપહર 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી તેરી યહી કહાની, 1.00 પીહર, 2.00 એ દિલ એ નાદાઁ, 2.30 કસક, 3.00 નરગિસ, 3.30 સંસ્કાર, સાયં 4.00 યોગ વિજ્ઞાન, રાત 8.00 દ ન્યૂજ , 8.15 સમાચાર , 8.30 ક્યોંકિ જીના ઇસી કા નામ હૈ, 9.00 કભી સાસ કભી બહૂ, 10.00 છૂ લો આસમાન.

ફિલ્
સુબહ 7.00 ફિલ્મ- ખૂબસૂરત, 11.00 ફિલ્મ- પહચાન, દોપહર 3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા , 3.30 ફિલ્મ- ભૂત અંકલ , સાયં 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા , રાત 8.00 ફિલ્મ- ગૈંગસ્ટર.
મૈક્
સુબહ 8.30 ફિલ્મ- પ્યાર કા મંદિર , દોપહર 12.00 ફિલ્મ- રેડ રોજ, સાયં 4.00 ફિલ્મ- સુપર સ્ટાર , રાત 8.00 ટીબીએ.

સ્ટાર ગોલ્સુબહ 9.00 ફિલ્મ- બલવાન , દોપહર 12.30 ફિલ્મ- દિલ હૈ તુમ્હારા , સાયં 5.10 ફિલ્મ- નકાબ , રાત 8.00 ફિલ્મ- ક્રાંતિ.

સ્ટાર વ
સુબહ 9.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 9.30 હઁસ બલિએ , 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન , 11.00 દિલ મિલ ગએ , 11.30 મિલે જબ હમ તુમ, દોપહર 1.00 દિલ મિલ ગએ, 1.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 2.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ , 3.00 ફિલ્મ, સાયં 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર, 7.30 મિલે જબ હમ તુમ, રાત 8.00 શકુંતલા , 8.30 દિલ મિલ ગએ , 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 10.00 ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ.
સ્ટાર પ્લ
સુબહ 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત, 11.30 મિતવા, દોપહર 12.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ , 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 1.30 હમારી દેવરાની , 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 અમૂલ વાઇસ ઑફ ઇંડિયા-મમ્મી કે સુપર સ્ટાર, 3.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, સાયં 7.00 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 7.30 મિતવા, રાત 8.00 રાજા કી આએગી બારાત , 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ , 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ , 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર ઉત્સ
સુબહ 10.00 શક્તિમાન, 10.30 કડવી ખટ્ટી મીઠી, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, દોપહર 12.00 મહાભારત, 1.00 કરમ અપના-અપના, 1.30 કસ્તૂરી , 2.00 શાકાલાકા બૂમ બૂમ , 3.30 હાતિમ, સાયં 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ, 5.00 શ્રીકૃષ્ણા, 6.00 મહાભારત, 7.00 જય ગંગા મૈયા, રાત 8.00 દિલ મિલ ગએ , 8.30 બા, બહૂ ઔર બેબી , 9.00 એક ચાબી હૈ પડોસ મેં , 9.30 કહીં તો હોગા.
* આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે. સમય પર કાર્યક્રમોંમાં ફેરબદલ થઈ શકે છે. -સં


આ પણ વાંચો :