12 ફેબ્રુઆરી- Hug Day પર યાદ રાખવું 6 જરૂરી ટીપ્સ

Last Updated: સોમવાર, 11 ફેબ્રુઆરી 2019 (15:30 IST)

1. સૌથી પહેલા આઈ કોંટેક્ટટ બનાવો અને પછી થોડું સ્માઈલ કરીને હગ કરવું.
2. ધ્યાન રાખો કે હગ ન વધારે ટાઈટ હોય ન વધારે લૂજ
3. કોશિશ કરો કે હગ થોડું લાંબુ હોય્
4. પહેલા પોતે હગ લૂજ કરવું .
5. છોકરીઓએ
ગળામાં હાથ નાખી હગ કરવું જોઈએ.
6. છોકરાઓ કમરમાં હાથ નાખી હગ કરવું જોઈએ.આ પણ વાંચો :