1. જ્યોતિષશાસ્ત્ર
  2. જ્યોતિષવિજ્ઞાન
  3. ભવિષ્ય વાણી
Written By
Last Updated : ગુરુવાર, 22 નવેમ્બર 2018 (16:06 IST)

ભાગ્યશાળી છોકરીઓની આ છે ઓળખ - Lucky Girls

સુલક્ષણા કન્યાના કાન લાલિમા ધરાવતા હોય છે અને નીચેની તરફ અણીદાર અને ઉપરથી પહોંળા અને ફુલેલા હોય છે. આવી છોકરીઓ નસીબવાળી હોય છે