0

દોસ્તીના એસએમએસ

શનિવાર,ઑગસ્ટ 6, 2011
0
1
દોસ્તી એવી સંસ્કૃતિ છે, જેમા દરેક ઓળખ મળી જાય છે. દોસ્તી એક એવો સંબંધ છે જેમા દરેક ભાવના વગર કોઈ સ્વાર્થે વ્યક્ત થાય છે. બલિદાન, પ્રતિબધ્ધતા, મદદ, લાગણી અને સમાનતાના મૂલ્યોથી બનેલી મૈત્રી એવો સંબંધ બનાવે છે, જેમા કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ નથી હોતો. સમાજ ...
1
2

7 ગિફ્ટ આઈડિયાઝ

શનિવાર,જુલાઈ 31, 2010
સોફ્ટ ટોયઝ છોકરીઓની પ્રથમ પસંદ હોય છે સોફ્ટ ટોયઝ. છોકરીઓ કેટલી પણ મોટી થઈ જાય તેમને દરેક પ્રકારના ટેડીબિયર કે ડોલ્સ પસંદ હોય છે. ફેંગશુઈ આઈટમ એવુ માનવામાં આવે છે કે ફેંગશુઈ આઈટમ્સ ભલે પછી એ લાફિગ બુધ્ધા કેમ ન હોય કે વિડ ચાઈમ્સ ભેટ કરવાથી ભેટ ...
2
3

દોસ્તીના એસએમએસ

શનિવાર,જુલાઈ 31, 2010
ઈશ્વરે દિલ સાથે દિલનો મેળાપ કરાવ્યો કુદરતનો સૌથી પવિત્ર સંબંધ બનાવ્યો મૈત્રી નિભાવી શકાય દિલથી તેથી ઈશ્વર પોતે દોસ્તના રૂપમાં આવ્યો
3
4

તમે કેટલા સાચા મિત્ર છો ?

શનિવાર,જુલાઈ 31, 2010
આજે આપણી દિનચર્યા એટલી વ્યસ્ત થઈ ગઈ છે કે સવારથી સાંજ કેવી વીતી જાય છે તે ખબર જ નથી પડતી. કદી ક્દી એટલા કામ હોય છે કે કોઈને જોવાનો કે કોઈનુ સાંભળવાનો પણ સમય નથી હોતો, અને જ્યારે આપણે ફ્રી હોઈએ છીએ ત્યારે આપણી પાસે કોઈ નથી હોતુ. ઘણીવાર એવી ઘટનાઓ બની ...
4
4
5

તારી મારી મિત્રતા

શનિવાર,જુલાઈ 31, 2010
તારો મારો સાથ, જાણે બાગમાં ખીલતું ગુલાબ, કેવી તાજી અને સુવાસિત આપણી મિત્રતા છે. તારી મારી વાતો જાણે વસંતમાં મોર ગાતો કેટલી મીઠી અને સુરીલી આપણી મિત્રતા છે.
5
6
કહેવાય છે કે જીવનમાં જો સંબંધો ન હોય તો જીવન બોરિંગ લાગે છે. માનવીના જીવનના સંબંધોને લીધે જ આ દુનિયા કાયમ છે. આમ તો મોટાભાગના સંબંધો આપણા જન્મ સાથે જ બંધાઈને આવે છે. પરંતુ દોસ્તી, યારી એક એવો સંબંધ છે જે આપણે બનાવીએ છીએ, આપણે જાળવીએ છીએ અને આપણે એ ...
6