સોમવાર, 22 એપ્રિલ 2024
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. નોલેજ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 30 નવેમ્બર 2023 (09:51 IST)

General Knowledge- શરીરનો એવો કયો ભાગ છે જે ક્યારેય પરસેવો નથી આવે

પ્રશ્ન 1 - અમને કહો, માનવ મગજનું વજન કેટલા કિલોગ્રામ છે?
જવાબ 1 - ખરેખર, માનવ મગજનું વજન 1350 ગ્રામ છે.
 
પ્રશ્ન 2 - શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં પહેલીવાર UPSC પરીક્ષા ક્યારે લેવામાં આવી હતી?
જવાબ 2 - તમને જણાવી દઈએ કે ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત UPSC પરીક્ષા 1950માં લેવામાં આવી હતી.
 
પ્રશ્ન 3 - કહો કે ભારતીય ધ્વજની રચના કોણે કરી હતી?
જવાબ 3 – ભારતીય ધ્વજ ત્રિરંગો મેડમ ભીકાજી કામાએ ડિઝાઇન કર્યો હતો.
 
પ્રશ્ન 4 - છેવટે, તે વ્યક્તિ કોણ છે જેનું માથું નથી તે હજી સુધી ટોપી પહેરે છે?
જવાબ 4 - વાસ્તવમાં, એકમાત્ર વસ્તુ એક બોટલ છે, જેનું માથું નથી છતાં તે કેપ (બોટલ કવર) પહેરે છે.
 
પ્રશ્ન 5 - એવી કઈ વસ્તુ છે જેને આપણે બંદી બનાવી શકતા નથી?
જવાબ 5 - પડછાયો એ એવી વસ્તુ છે જેને કોઈ પણ માનવી કેદ કરી શકતો નથી.
 
પ્રશ્ન 6 - છેવટે, આપણા શરીરનો એવો કયો ભાગ છે જે ક્યારેય પરસેવો નથી આવે?
જવાબ 6 - ખરેખર, આપણા હોઠ એકમાત્ર એવો ભાગ છે જ્યાં ક્યારેય પરસેવો થતો નથી.