શનિવાર, 13 એપ્રિલ 2024
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. નોલેજ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 27 માર્ચ 2023 (19:10 IST)

Quiz: જણાવો આખરે એવુ કયુ જાનવર છે, જે પાણી પીતા જ મરી જાય છે

General Knowledge Quiz: જેમકે અમે બધા જાણીએ છે કે આજના સમયમાં કોઈ પણ પરીક્ષાને પાસ કરવા માટે જનરલ નોલેજ અને કરેંટ અફેયર્સની ખૂબ જરૂર હોય છે. તેનાથી ઘણા સવાલ એસએસપી, તે બેંકિંગ, રેલ્વે અને અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની પરીક્ષાઓ દરમિયાન પૂછવામાં આવે છે. આજે અમે તમારા માટે કઈક એવા જ સવાલ લઈને આવ્યા છે. જેન વિશે કદાચ પહેલા ન સાંભળ્યુ હશે. 
 
પ્રશ્ન 1 - કયા પ્રાણીની આંખો જુદી જુદી દિશામાં ફરી શકે છે?
જવાબ - કાચંડો એકમાત્ર એવું પ્રાણી છે જેની આંખો જુદી જુદી દિશામાં ફરી શકે છે.
 
પ્રશ્ન 2 - ભારતના કયા શહેરને અવકાશનું શહેર કહેવામાં આવે છે?
જવાબ - કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરુને અવકાશનું શહેર કહેવામાં આવે છે.
 
પ્રશ્ન - રાત્રે લાલ દેખાતો ગ્રહ કયો છે?
જવાબ - અવકાશમાં હાજર 8 ગ્રહોમાંથી 'મંગળ' રાત્રે લાલ દેખાય છે.
 
પ્રશ્ન 4 - આખરે એવું કયું પ્રાણી છે જે પાણી પીતા જ મૃત્યુ પામે છે?
જવાબ - કાંગારૂ ઉંદર એ જવાવર છે, જે પાણી પીતા જ મરી જાય છે.
 
પ્રશ્ન 5 - કહો કે કયા પ્રાણીને 3 હૃદય છે?
જવાબ - ઓક્ટોપસને 3 હૃદય છે.
 
પ્રશ્ન 6 - સોનાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા દેશમાં થાય છે?
જવાબ - સમગ્ર વિશ્વમાં સોનાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ચીન કરે છે.
પ્રશ્ન 1 - કયા પ્રાણીની આંખો જુદી જુદી દિશામાં ફરી શકે છે?
જવાબ - કાચંડો એકમાત્ર એવું પ્રાણી છે જેની આંખો જુદી જુદી દિશામાં ફરી શકે છે.
 
પ્રશ્ન 2 - ભારતના કયા શહેરને અવકાશનું શહેર કહેવામાં આવે છે?
જવાબ - કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરુને અવકાશનું શહેર કહેવામાં આવે છે.
 
પ્રશ્ન - રાત્રે લાલ દેખાતો ગ્રહ કયો છે?
જવાબ - અવકાશમાં હાજર 8 ગ્રહોમાંથી 'મંગળ' રાત્રે લાલ દેખાય છે.
 
પ્રશ્ન 4 - આખરે એવું કયું પ્રાણી છે જે પાણી પીતા જ મૃત્યુ પામે છે?
જવાબ - કાંગારૂ ઉંદર એ જવાવર છે, જે પાણી પીતા જ મરી જાય છે.
 
પ્રશ્ન 5 - કહો કે કયા પ્રાણીને 3 હૃદય છે?
જવાબ - ઓક્ટોપસને 3 હૃદય છે.
 
પ્રશ્ન 6 - સોનાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા દેશમાં થાય છે?
જવાબ - સમગ્ર વિશ્વમાં સોનાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ચીન કરે છે.