1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By
Last Updated : શુક્રવાર, 9 ફેબ્રુઆરી 2024 (13:03 IST)

સંતોષી માતાની આરતી

santoshi mata aarti
santoshi mata aarti


મેતો આરતી ઉતારું રે સંતોષી માતા કી  (2) 
જય - જય સંતોષી માતા જય - જય માં  (2) 
 
બડી મમતા હે બડા પ્યાર, માં કી આખો મેં... માં કી આખો મેં 
 બડી કરુણા માયા દુલાર, માં કી આખો મેં... માં કી આખો મેં  
ક્યુ ના દેખું મેં બારમ - બાર, માં કી આખો મેં  (2)
દીખે હર ઘડી (2) નયા ચમત્કાર માં કી આખો મેં 
નૃત્ય કરું ઝૂમ - ઝૂમ, ઝમ ઝમા ઝમ ઝૂમ ઝૂમ (2) 
ઝાકી નિહારું રે, હો બાકી - બાકી ઝાકી નિહારું રે 
મેતો આરતી ઉતારું રે સંતોષી માતા કી  (2) 
 
સદા હોતી હે જય જયકાર, માં કે મંદિર મેં.. માં કે મંદિર મેં 
નિત્ય ઝાંઝર કી હો ઝંકાર, માં કે મંદિર મેં.. માં કે મંદિર મેં 
સદા મંજીરે કરતે પુકાર માં કે મંદિર મેં. (2) 
વરદાન કે (2) ભરે હે ભંડાર માં કે મંદિર મેં 
ધૂપ કરું દીપ કરું પ્રેમ સહીત ભક્તિ કરું (2)
જીવન સુધારો રે હો પ્યારા - પ્યારા જીવન સુધારો રે 
મેં તો આરતી ઉતારું રે સંતોષી માતા કી  (2)