1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 13 ઑક્ટોબર 2021 (12:00 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- છોકરીઓ દુપટ્ટો કેમ પહેરે છે ? જવાબ સાંભળી તો લો એક વાર

ટીચર - એ વાત કહો કે છોકરીઓ દુપટ્ટો કેમ પહેરે છે ?
 
 
છાત્ર- આ બધું વિજ્ઞાનના કારણે
 
ટીચર - કેમ ?
 
છાત્ર- વિજ્ઞાનમાં લખેલું છે ના કે 
 
 
ખાવા-પીવાની વસ્તુઓને ઢાંકીને રાખવું જોઈએ.