શનિવાર, 13 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- અત્યારે Online આવવાની

"પહેલા લોકો બાલકની માં આવવાની રાહ જોતા હતા ,
અત્યારે Online  આવીની રાહ જુએ છે..
,રિશ્તા વહી સોચ નઈ 
"


 
પડોસન- વાહ સુમન તારા  
 
વાસણ તો મસત ચમકી રહ્યા છે 
 
શું વાત છે 
 
શું વાપરે છે
 
સુમન- પતિ 

Edited By-Monica Sahu