0

ગુજરાતી જોક્સ- વેવાય વેવાણ ભાગી ગયા તો..

બુધવાર,જાન્યુઆરી 22, 2020
0
1

મોટૂ: ગણિતનો સવાલ પૂછી શકું છું

બુધવાર,જાન્યુઆરી 22, 2020
મોટૂ: ગણિતનો સવાલ પૂછી શકું છું
1
2
કોઈના પર ગુસ્સો આવે તો બોલતા પહેલા થોડો બ્રેક લો
2
3
ગુજરાતી જોક્સ - કાકા છાપું વાંચતા તા..
3
4

ગુજરાતી જોક્સ - ગાડી વાલા આયા

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 21, 2020
ઘર સે કચરા નિકાલ એક વાર એક ભાઈ પરણવા જતો હતો ત્યાં તેની એંટ્રી થાય ત્યારે
4
4
5
વહુ બરામદામાં બેસેલા સસરાની પાસે ચા નો ખાલી કપ લેવા ગઈ... તે કપ લેવા માટે જેમ જ નીચે ઝુકાઈ તો પાદ નિકળી ગયું વહુ શર્મના કારણે વગર કપ ઉપાડી
5
6

ગુજરાતી જોક્સ- નામ શું છે

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 17, 2020
ગુજરાતી જોક્સ- નામ શું છે
6
7
Joke Of the Day - ગામાડાની પત્ની પતિનું નામ નહી લે..
7
8

ગુજરાતી ઉખાણા 2020નો પહેલો ઝટકો

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 17, 2020
ગુજરાતી ઉખાણા 2020નો પહેલો ઝટકો
8
8
9

ગુજરાતી કોયડો

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 17, 2020
ગુજરાતી કોયડો
9
10
11

Puzzel- ગુજરાતી ઉખાણું

ગુરુવાર,જાન્યુઆરી 16, 2020
ગુજરાતી ઉખાણું
11
12
ફેસબુક પર બે જ પ્રકારના લોકો મળે છે
12
13

આવું જોક્સ કે હંસવું રોકાશે નહી

બુધવાર,જાન્યુઆરી 15, 2020
પપ્પૂના પગ નીળા પડી ગયા ડાક્તર -ઝેર છે કાપવી પડશે પગ કાપીને નકલી લગાવી નાખી
13
14
ઉખાણાનું જવાબ આપો- હોશિયાર જ આપી શકે
14
15
ગુજરાતી મકર સંક્રાતિ સ્પેશલ જોક્સ
15
16
બાબા- તમે શું જોઈએ? મંટૂ -સુંદર છોકરી જોઈએ બાબા- જો તૂ હિન્દુ છે તો તને કરીના આપીશ
16
17
કાલે એક બાબાથી મળ્યુ મે પૂછ્યું- કેમ છો બાબાજી બાબાજી બોલ્યા- અમે તો સાધુ છે દીકરા
17
18
પતિએ ઑફિસમાં બેસીને ફેસબુક કમેંટ કર્યુ પંછી બનુ ઉડતા ફિરું મસ્ત ગગન મેં.. ત્યારે Wifeએ comment કર્યું
18
19
ગુજરાતી જોક્સ- ભાઈના સવાલનો જવાબ આપો
19