0

ગુજરાતી જોક્સ-પાપાની સાથે આ કઈ આંટી બેસી છે....?

બુધવાર,જુલાઈ 21, 2021
0
1
ગુજરાતી જોક્સ- માત્ર 4 હજાર જ છે
1
2
ગુજરાતી જોક્સ- મહિલાએ શીવજીને પ્રસન્ન કર્યો
2
3
ગુજરાતી જોક્સ- "કમાલની ઔરત છે"
3
4
ગુજરાતી જોક્સ-આ મારું બાપ છે...........
4
4
5
Gujarati jokes- હવે મને 20 વર્ષની જ સજા થઈ છે.....
5
6
Gujarati Jokes- ભાઈ દરરોજ પાર્ટી કરી રહ્યો છે....
6
7
ગુજરાતી જોક્સ-કમાલની વાત છે
7
8

ગુજરાતી જોક્સ- કમાલની વાત છે

શુક્રવાર,જુલાઈ 16, 2021
ગુજરાતી જોક્સ- હા જોવા તો ઈચ્છુ છુ
8
8
9
રાત્રે ટેશન લઈને નહી સુવું જોઈ
9
10

ગુજરાતી જોક્સ- Jokes

બુધવાર,જુલાઈ 14, 2021
ગુજરાતી જોક્સ- Jokes
10
11
ગુજરાતી જોક્સ-છોકરી હોવાનો સૌથી મોટુ નુકશાન આ પણ CHE
11
12
ગુજરાતી જોક્સ- મને એક વાત સમજ નથી આવી કે
12
13

Jokes- મજેદાર જોક્સ

સોમવાર,જુલાઈ 12, 2021
Jokes- મજેદાર જોક્સ
13
14

ગુજરાતી જોક્સ- આજનો જોક

સોમવાર,જુલાઈ 12, 2021
ગુજરાતી જોક્સ- આજનો જોક
14
15
ગુજરાતી જોક્સ- માથાના દુખાવાની દવા
15
16

ગુજરાતી જોક્સ- એક સમાચાર

રવિવાર,જુલાઈ 11, 2021
ગુજરાતી જોક્સ- એક સમાચાર
16
17

ગુજરાતી જોક્સ-wedding અને WELDING

શનિવાર,જુલાઈ 10, 2021
ગુજરાતી જોક્સ-wedding અને WELDING
17
18
Jokes- તારા પિતાને બગાડી રાખ્યુ છે.
18
19
કુલ ઈંટરટેનમેંટ - ફુલ ગારંટી Jokes
19