દિલ્હી-એનસીઆરના ઘણા વિસ્તારોમાં આજે પણ ઇન્ટરનેટ બંધ છે, વર્ક ફોર્મ હોમ અને ઓનલાઇન વર્ગોના કામ પ્રભાવિત થયા છે

Internet
Last Modified બુધવાર, 27 જાન્યુઆરી 2021 (09:28 IST)
દિલ્હી-એનસીઆરમાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ થતાં કરોડો વપરાશકારો પ્રભાવિત થયા છે. મંગળવારે ગૃહમંત્રાલયે દિલ્હી-એનસીઆરના ઘણા વિસ્તારોમાં મોબાઇલ-ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી હતી. ખેડુતોની ટ્રેક્ટર રેલી દરમિયાન થયેલા ધાંધલ-ધમાલ બાદ ગૃહ મંત્રાલયે એનસીટીના સિંઘુ, ગાઝીપુર, ટિકરી, મુકરબા ચોક, નાંગલોઇ અને તેની નજીકના વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી છે.
ઇન્ટરનેટ સેવાઓ બંધ થતાં બાળકોના ઓનલાઈન વર્ગોને પણ અસર થઈ છે. કોરોનાને ધ્યાનમાં રાખીને, ઘણી શાળાઓ બાળકોને ભણવા માટે બોલાવી રહી નથી, આવી સ્થિતિમાં ઇન્ટરનેટ સેવા ખોરવાઈ જવાને કારણે ઓનલાઇન વર્ગો પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે અને બાળકોને અભ્યાસ કરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે.

એટલું જ નહીં, કોરોના યુગમાં ઘણી ઓફિસોએ તેમના કર્મચારીઓને ઘરેથી કામ કરવાની છૂટ આપી છે, પરંતુ ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ હોવાને કારણે તેમના કાર્યને અસર થઈ રહી છે. હાલમાં, ઘણા લોકો ઘરની સંસ્કૃતિમાંથી કાર્ય અપનાવી રહ્યા છે, પરંતુ ગઈકાલે સાંજથી ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ રાખવાના કારણે કામને અસર થઈ છે.
સિવાય હરિયાણા સરકારે મોબાઇલ-ઇન્ટરનેટ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. હરિયાણા સરકારે સોનેપત, પલવાલ અને ઝજ્જર જિલ્લામાં ઇન્ટરનેટ અને એસએમએસ સેવાઓ સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, આ સેવાઓ આજે સાંજ પાંચ વાગ્યા સુધી બંધ રહેશે.
આ પણ વાંચો :