1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By

સીતાના સ્વયંવરમાં મૂકેલ ધનુષ્યનું નામ શું હતું?

What was the name of the bow placed in Sita's Swayamvar
- શિવજી ના ધનુષ્ય નું નામ શું હતું
-શિવના ધનુષનું વજન કેટલું હતું?
-સીતાના સ્વયંવરમાં મૂકેલ ધનુષ્યનું નામ શું હતું

શિવજી ના ધનુષ્ય નું નામ શું હતું- માતા સીતાના સ્વયંવરમાં જે ધનુષ્ય હતું તે ધનુષ્ય નું નામ પિનાક હતું.

રામાયણમાં એક જ ઉલ્લેખ છે કે સીતાના પિતા જનકે જાહેરાત કરી હતી કે જે કોઈ શિવના ધનુષ્ય પર તીર શોધી શકશે તેની સાથે સીતાના લગ્ન કરવામાં આવશે. સમયાંતરે ઘણા રાજાઓ આવ્યા, પરંતુ કોઈ ધનુષ્ય પણ હલાવી શક્યું નહીં.

ધનુષ્યનો આકાર જોઈને જ અનુમાન લગાવી શકાય છે કે શા માટે કોઈ રાજા ધનુષ્યને પણ ખસેડી શક્યા નથી. રામાયણ અનુસાર આ ધનુષ્યને લોખંડની વિશાળ પેટીમાં રાખવામાં આવ્યું હતું. આ બોક્સમાં આઠ મોટા પૈડાં ફીટ કરવામાં આવ્યાં હતાં. કોઈક પાંચ હજાર લોકો તેને ત્યાં લઈ આવ્યા હતા. આ ધનુષનું નામ પિનાકા હતું. શ્રી રામે બોક્સ ખોલ્યું, ધનુષ્ય તરફ જોયું અને તેના પર દોરો મૂક્યો. જેમ જ શ્રી રામે ધનુષ્યને તાર માર્યા પછી તેના કાન સુધી ખેંચ્યું કે તે વચ્ચેથી તૂટી ગયું.

આ ધનુષને દેવ ધનુષ કહેવામાં આવે છે. તેનો આકાર કંઈપણ હોઈ શકે છે પરંતુ તેનું વજન 2,000 પાઉન્ડ (100 કિગ્રા) છે. શાસ્ત્રોમાં આ ધનુષ્યની લંબાઈને 7 પર્વ તરીકે પણ દર્શાવવામાં આવી છે. તેને દેવતાઓનું ધનુષ કહેવામાં આવે છે, જે જ્યાં પણ છોડવામાં આવે ત્યાં ક્યારેય નિષ્ફળ જતું નથી.