શનિવાર, 4 ફેબ્રુઆરી 2023
  1. ધર્મ
  2. ઇસ્લામ
  3. ઇસ્લામ ધર્મ વિશે
Written By
Last Updated: શુક્રવાર, 8 જુલાઈ 2022 (09:50 IST)

Hajj yatra 2022- હજ યાત્રા શું છે, હજના નિયમ આ રીતે છે

સાઉદી અરેબિયાના મક્કા શહેરમાં મુસ્લિમ સમુદાય માટે એક પવિત્ર યાત્રાધામ છે, તેને હજ કહેવામાં આવે છે, દરેક દેશના મુસ્લિમ સમુદાય દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવે છે. આને હજ યાત્રા કહેવામાં આવે છે. સાઉદી અરેબિયા આ માટે દરેક દેશના નાગરિકો માટે એક નંબર નક્કી કરે છે, જેથી માત્ર તે જ નંબર તે દેશનો હોય.
માત્ર લોકો જ હજ કરી શકે છે.
 
એહરામ- હજનો ખાસ સફેદ લિબાસ પહેરવો, હજની નિય્યત કરવી અને હજની દુઆ કરવી.
 
મીકાત- તે વિસ્તાર, જ્યાં પહોચીને હજ કરવાનો ઈહરામ બાંધે છે.
 
તબ્લિયહ- અહરામ બાંધ્યા બાદ હજ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ઉઠતાં-બેસતાં અને હજના અરકાન અદા કરતાં સમયે જે દુઆ પઢે છે તેને તબ્લિયહ કહે છે.
 
તહલીલ - લા ઈલાહ ઈલ્લલાહુ મુહમ્મર્દુરસૂલુલ્લાહ પઢના.
 
તવાફ - કાબા શરીફના ગિર્દ ચક્કર લગાવવાં.
 
વુકૂફ - અરફાત અને મુજ્દલ્ફા નામી જગ્યાએ થોડીક વાર રોકાવું.
 
રમી- જમરાની પાસે કાંકરીયા મારને રમી કહે છે.
 
તહલીક - માથાના વાળ મુંડાવા.
 
તકસીર - માથાના વાળ કપાવા કે નાના કરાવા.