ગુજરાતી જોક્સ - કામ વાળીનો જવાબ- મોર બનાવી દઈશ

Last Updated: રવિવાર, 25 ઑગસ્ટ 2019 (09:14 IST)
સોનૂ- આવી કઈ વસ્તુ છે જે ફાટે તો આવાજ નહી આવતી

દૂધ તમે તમારી જગ્યા
સહી છો .. પણ

સોનૂ તો કામ વાળીની મસ્તી લઈ રહ્યો હતું

કામવાળી- વધારે હોશિયારી નહી

નહી તો મોર બનાવી દઈશ

સોનૂ- અરે મુર્ગા તો સાંભળ્યું હતું

પણ મોર કેવી રીતે

કામવાળી- પાછળ ઝાડૂ ઘુસાવીને!!!


આ પણ વાંચો :