ગુજરાતી જોકસ - છોકરીઓ ગળા ભેટતા સમયે શું વિચારે છે ..જાણો

Last Updated: ગુરુવાર, 18 એપ્રિલ 2019 (16:24 IST)
છોકરી આપસમાં ગળા મળતા સમયે વિચારે છે

ઓહ માય ગોડ

એના
તો મારાથી પણ મોટા થઈ ગયા છે


ખબર નથી કે કયું શેંપૂ વાપરે છે

ભઈ વાળ

થોડુંક સારું વિચારી લો ભઈલા!!


આ પણ વાંચો :