ગુજરાતી જોકસ - આ છે કપડા સુકાવવાનું તાર

Last Updated: બુધવાર, 13 માર્ચ 2019 (13:53 IST)
તેને પહેલા ઉતારી સાડી

પછી ઉતાર્યું ચણીયો

પછી બ્લાઉજ

વધારે એક્સાઈટેડ ન થાવ હો..

આ છે કપડા સુકાવવાનું તાર


આ પણ વાંચો :