ત્રણ વાર લગ્ન બંધનમાં બંધાયા છે સંજય દત્ત

અભિનેતા સુનીલ દત્ત અને અભિનેત્રી નર્ગિસના દીકરા સંજય દત્ત એમના ક્રિયર અને નિજી જીવનમાં લઈને આ રીતે ઉતાર ચઢાવ જોયા. સંજ્ય દત્ત ત્રણ વાર લગ્ન બંધનમાં બંધાયા છે .

સંજય દત્તએ 1987માં રિચા શર્મા સાથે લગ્ન કર્યા. 1996માં બ્રેન ટ્યૂમરના કારણે રિચાની મૌત થઈ ગઈ. રિચાએ સંજયને એક દીકરી છે. એનું નામ ત્રિશાલા છે.એનું જન્મ 1988 માં થયું હતું. રિચાની મૃત્યુ પછી સંજય એમની દીકરીના કસ્ટડી કેસ હારી ગયા એ સમય ત્રિશાલા અત્યારે નાના-નાની સાથે USA માં રહે છે.

રિચા પછી સંજયએ 1988 માં બીજો લગ્ન મૉડલ રિયા પિલ્લીથી કર્યા. 200 5માં રિયાના તલાક પણ થઈ ગયા. રિયાથી તલાક પછી સંજૂ બાબાએ 11 ફેબ્રુઆરી 2008માં માન્યતાથી લગ્ન કર્યા . એ બે વર્ષની ડેટિંગ પછી લગ્ન કર્યા 21 ફેબ્રુઆરીએ એને બે જુડવા બાળકોના પિતા બંન્યા. જેમાં દીકરા નામ શહરાન અને દીકરીના નામ ઈકારા છે.આ પણ વાંચો :