હાર્દિક પંડયાની સાથે લગ્નની ખબર પર ભડકી એલી અવરામ

Last Modified મંગળવાર, 19 ફેબ્રુઆરી 2019 (13:08 IST)
હાર્દિક પંડયાએ કરણ જોહરના શોમાં આ જવાબના આપવાના ભિગતાન કરી રહ્યા છે. એલી એવરામએ તેનાથી કન્ની કાપી.
જેમ જ કેટલીક જગ્યાઓ પર આ ખબર આવવા લાગી કે એકટ્રેસ એલી અવરામ અને ક્રિકેટર હાર્હિક પંડયા લગ્ન કરી રહ્યા છે. એલી ભડકત આ ખબરોના ખંડન કરવામાં મોડું નહી કર્યું. એવી સ્પીડ તેને ક્યારે નહી જોવાઈ જ્યારે હાર્દિક અને તેના રોમાંસની ખબર હવામાં હતી.

એલીએ તરત ટ્વીટ કર્યું. ભગવાન માટે, જેને પણ આ ઝૂઠૂ આએટ્કલ બનાવ્યું છે તેને શર્મ આવી જોઈએ. જે હતું, લાંબા સમય પહેલા ખત્મ થઈ ગયું. આવતાને સમજો અને જીવનમાં આગળ વધવું. હું અહીં પર તેમના કામ માટે છુ ન કે આ રીતે અસમ્માનજનક પ્રચાર માટે. આભાર
કદાચ હવે હાર્દિકથી એલી કોઈ રીતેના સંબંધ નહી રાખવા ઈચ્છે છે કારણકે કરણ જોહરના શોમાં હાર્દિક કૉફીથી તેમના મોઢ બળાવી લીધું છે અને હવે બદનામી ઝ્લી રહ્યા છે. હવે તો આ સ્થિતિ આ છે કે કારિક મેદાનમાં ઉતર્યા છે તો લોકો બેનર જોવાવા લાગે છે. કાર્તિક આજે શું કરીને આવ્યું છે.

એલીને સ્પષ્ટ કર્યું કે હાર્દિકથી જે પણ તેનો સંબંધ હતું તે હવે ખત્મ થઈ ગયું છે. લગ્નતો દૂરની વાત છે.
આ પણ વાંચો :