1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. નારી સૌદર્ય
  3. ચાઇલ્ડ કેર
Written By
Last Modified શુક્રવાર, 19 મે 2023 (14:47 IST)

Child development process- બાળકની વિકાસ પ્રક્રિયા

Baby Development Milestones
Child development process- બાળકની વિકાસ પ્રક્રિયા વિશે તમને જાણકારી હોવી ખુબ જ જરૂરી છે. જો તમારા ઘરમાં કોઈ મહેમાન આવવાનું હોય તો અને તેની વિકાસ પ્રક્રિયા વિશે જાણવું હોય તો નીચેની આપેલી જાણકારી વાંચો-
 
* પહેલો મહિનો : આ વખતે બાળક ખુબ જ નાનુ હોય છે અને તેની મુઠ્ઠીઓ પણ બંધ રહે છે અને તે પ્રકાશની સામે જોતુ રહે છે. આ સમયમાં બાળકને માત્ર માઁનું દૂધ જ આપવામાં આવે છે.
 
* બીજો મહિનો : આ મહિનામાં બાળક હસવા લાગે છે અને પેટની બાજુએ સુઈ જઈને માથુ ઉઠવવાનું શીખે છે. આ મહિનામાં પણ બાળકને માત્ર માઁનુ દૂધ જ આપવામાં આવે છે.
 
* ત્રીજો મહીનો : ત્રીજા મહિનામાં બાળક આજુબાજુ થતા અવાજો તરફ ધ્યાન આપે છે અને એકીટશે કોઈ વસ્તુને જોયા રાખે છે. આ મહિનામાં બાળકને માતાના દૂધની સાથે સાથે ફળોનો જ્યુસ પણ આપવામાં આવે છે.
 
* ચોથો મહિનો : બાળક માથુ સીધુ રાખવા લાગે છે અને હસવા લાગે છે. બાળકને દાળનું પાણી અને અન્ય બાળ આહાર આપવામાં આવે છે.
 
* પાંચમો મહિનો : આ મહિનામાં બાળક કોઈ વસ્તુને પકડવા લાગે છે. જે વસ્તુ તેણે પકડી હોય તેને લઈ લઈએ તો તે રડે છે. આ મહિનાથી બાળકને બનાવેલ શાક અને બાફેલા બટાકા પણ આપી શકો છો.
 
* છઠ્ઠો મહિનો : આ મહિનાથી બાળક તેની જાતે જ ઉલ્ટુ થવા લાગે છે. તે તેની જાતે જ ઉંધુ થઈને સીધુ થઈ જાય છે અને રમકડાની તરફ ઝપટ મારે છે. આ મહિનાથી બાળકને ભાત, કેળા, દાળ અને અન્ય ફળ આપવામાં આવે છે. આ મહિનાથી બાળકને દાંત આવવાની શરૂઆત થઈ જાય છે.