1. ધર્મ
  2. ખ્રિસ્તી
  3. ખ્રિસ્તી ધર્મ વિશે
Written By
Last Modified ગુરુવાર, 14 એપ્રિલ 2022 (15:29 IST)

Good Friday Wishes- ગુડ ફ્રાઈડે પર મોકલો આ સુંદર સંદેશ

ગુડ ફ્રાઈડેના દિવસે ખ્રિસ્તી ધર્મને માનનાર અનુયાયીઓ ગિરિજાઘર જઈને પ્રભુ ઈસુને આ પ્રકારે યાદ કરે છે -
Good Friday 2022
ઈસુના જન્મનો આનંદ ઉજવ્યાના થોડાક જ દિવસો બાદ ખ્રિસ્તીઓ તપસ્યા, પ્રાયશ્ચિત અને ઉપવાસનો સમય ઉજવે છે. આ સમય જે 'એશ વેડનસ્ડે' થી શરૂ થઈને 'ગુડ ફ્રાઈડે' ના દિવસે પુર્ણ થઈ જાય છે જેને 'લેટ' કહેવાય છે.
Good Friday 2022

Good Friday Wishes- ગુડ ફ્રાઈડે પર મોકલો આ સુંદર સંદેશ
Good Friday 2022
  
Good Friday Wishes- ગુડ ફ્રાઈડે પર મોકલો આ સુંદર સંદેશ