રવિવાર, 2 એપ્રિલ 2023
  1. ધર્મ
  2. તહેવારો
  3. દિવાળી
Written By

ભાઈ બીજ અને લાભપાંચમના શુભ મુહૂર્ત

કારતક સુદ પક્ષની બીજના દિવસે યમરાજનું પુજન કરવામાં આવે છે તેથી યમબીજ કહે છે. આ તહેવારનું મુખ્ય લક્ષ્ય ભાઈ-બહેનના પવિત્ર સંબંધની સ્થાપના અને પ્રેમભાવની સ્થાપના કરવાનો છે. આ દિવસે બહેન બેરી પુજન કરે છે અને ભાઈના દિર્ધાયુષ્ય માટેની પ્રાર્થના કરે છે. 
 
- ભાઈ બીજની પૂજા સવારે બપોરના 1 કલાક 30 મિનિટથી બપોરના 3 કલાક 45 મિનિટ સુધી કરી શકાય છે.
લાભપાંચમના શુભ મુહૂર્ત
સવારે મુહૂર્ત (ચલ, લાભ, અમૃત) - 09:32  થી 01:47 
બપોરે મુહૂર્ત (શુભ) - 03:12 થી 04:37 
સાંજે મુહૂર્ત (લાભ) - 07:37  થી 09:12 
રાત્રિ મુહૂર્ત (શુભ, અમૃત, ચલ) - 10:47  થી 03:33, નવેમ્બર 10 
 
- ભાઈ બીજની પૂજા સવારે બપોરના 1 કલાક 30 મિનિટથી બપોરના 3 કલાક 45 મિનિટ સુધી કરી શકાય છે.
 
લાભપાંચમના શુભ મુહૂર્ત
સવારે મુહૂર્ત (ચલ, લાભ, અમૃત) - 09:32  થી 01:47 
બપોરે મુહૂર્ત (શુભ) - 03:12 થી 04:37 
સાંજે મુહૂર્ત (લાભ) - 07:37  થી 09:12 
રાત્રિ મુહૂર્ત (શુભ, અમૃત, ચલ) - 10:47  થી 03:33, નવેમ્બર 10