લક્ષ્મી પૂજનનો સમય

NDN.D

આસોના કૃષ્ણ પક્ષની તેરસ બુધવાર તારીખ 7-11-2007 ના દિવસે સવારે 6.43 થી 9.33 સુધી લાભ, અમૃત ચોઘડિયા 17.56 થી 12.22 સુધી શુભ ચોઘડિયા, બપોરે 3.12 થી સાંજે 6.02 સુધી ચર અને લાભ ચોઘડિયા રહેશે.

વેબ દુનિયા|
રાત્રે 7.37 થી 11.29 સુધી શુભ, અમૃત, ચલ ચોઘડિયા રહેશે. આમાં શુભ, અમૃત રાત્રે 7.37 થી 11.29 સુધી ચોપડા પૂજન માટે ખુબ જ સારૂ રહેશે. આ દિવસે વૈદ્ય, ચિકિત્સા જગતથી જોડાયેલ વ્યક્તિઓ ભગવાન ધન્વંતરિજીની પુજા કરે છે. ગાદી પાથરીને ભગનાવ ધન્વંતરિજીનો ફોટો, નામાના ચોપડા વગેરે મુકીને વિધિ પૂર્વક પુજા કરે છે. આ દિવસે પિત્તળના વાસણો, ચાંદીના વાસણો ખરીદવાનું શુભ માનવામાં આવે છે.


આ પણ વાંચો :