રવિવાર, 29 જાન્યુઆરી 2023
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. ફાધર્સ ડે
Written By
Last Updated: શુક્રવાર, 17 જૂન 2022 (11:26 IST)

Father's Day Wishes- ફાધર્સ ડેની શુભેચ્છાઓ અને સંદેશ - પપ્પાને હેપી ફાદર્સ ડે

19 June Father's Day- ફાદર્સ ડે એ
ફાધર્સ ડે એટલે કે તે દિવસ જે પિતાને સમર્પિત છે, તેના દ્વારા અમારા માટે કરેલ દરેક કાર્ય તેમા માટે, જેના કારણ આજે અમારું અસ્તિત્વ મહત્વ રાખે છે.

ફાધર્સ ડે પર અમે પિતાના મહત્વની વાત કરે છે, જે કે સૌથી મોટુ સચ છે, પણ આજે વાત કરીએ છે, પિતાના પ્રકારની... તેમની તે ખાસ ટેવ કે ગુણની, જેના કારણે તે અમારા વચ્ચે ઓળખાય છે. 

પાપા ભગવાન નથી 
કારણ કે 
ભગવાન તો સુખ દુખ 
બન્ને આપે છે