ગુરુવાર, 9 ફેબ્રુઆરી 2023
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. ગુજરાતી સાહિત્ય
  3. આજનો સુવિચાર
Written By

ફાદર્સ ડે- આ વૉલ પેપર્સથી શુભેચ્છા આપો પાપાને

દુનિયામાં પિતા જ 
એક એવું માણસ છે 
જે ઈચ્છે છે કે મારા બાળકો 
મારાથી પણ વધારે 
સફળ થાય 
Happy Father's Day