ગુરુવાર, 18 એપ્રિલ 2024
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. નોલેજ
Written By
Last Updated : સોમવાર, 20 માર્ચ 2023 (14:17 IST)

Puzzel- એક ગુફામાં 32 ચોર

એક ગુફામાં 32 ચોર 
દિવસ ભર કરતા કામ 
રાત્રે કરતા આરામ 
કોઈ જણાવો તેનો નામ! 

Gujarati Puzzel
એક ગુફામાં 32 ચોર 
દિવસ ભર કરતા કામ 
રાત્રે કરતા આરામ 
કોઈ જણાવો તેનો નામ!