આવો આપણે બધા સાથે મળીને અંધકારમાંથી પ્રકાશ ની તરફ વધીએ

Last Updated: સોમવાર, 11 ઑક્ટોબર 2021 (15:25 IST)
bijli electricity


તમસો મા જ્યોતિર્ગમય

દેશના કરોડો નાગરિકો વીજળી સંકટનો સામનો કરી રહ્યા
છે. આજની નાનકડી બચત આવતીકાલના મોટા સંકટથી
બચાવી શકે છે.

આવો આપણે બધા સાથે મળીને અંધકારમાંથી પ્રકાશ
ની તરફ વધીએ અને આપણી દુનિયાને પ્રકાશિત રાખીએ

અપીલ છે કે વીજળીનો ઉપયોગ
જરૂર હોય તો જ કરો


આ પણ વાંચો :