સોમવાર, 22 એપ્રિલ 2024
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By
Last Updated : સોમવાર, 22 જાન્યુઆરી 2024 (11:01 IST)

શ્રી રામ ભજન- નગરી હો અયોધ્યા સી,

ayodhya
શ્રી રામ ના ભજન Lyrics-


નગરી હો અયોધ્યા સી,
રઘુકુલ સા ઘરાના હો ।
ઔર ચરણ હો રાઘવ કે,
જહાઁ મેરા ઠિકાના હો ॥
 
 
હો ત્યાગ ભારત જૈસા,
સીતા સી નારી હો ।
ઔર લવકુશ કે જૈસી
સંતાન હમારી હો ॥
 
નગરી હો અયોધ્યા સી,
રઘુકુલ સા ઘરાના હો ।
ઔર ચરણ હો રાઘવ કે,
જહાઁ મેરા ઠિકાના હો ॥
 
શ્રદ્ધા હો શ્રવણ જૈસી,
શબરી સી ભક્તિ હો ।
ઔર હનુમત કે જૈસી
નિષ્ઠા ઔર શક્તિ હો ॥
 
નગરી હો અયોધ્યા સી,
રઘુકુલ સા ઘરાના હો ।
ઔર ચરણ હો રાઘવ કે,
જહાઁ મેરા ઠિકાના હો ॥
 
મેરી જીવન નૈયા હો,
પ્રભુ રામ ખેવૈયા હો ।
ઔર રામ કૃપા કી સદા
મેરે સર છય્યા હો ॥
 
નગરી હો અયોધ્યા સી,
રઘુકુલ સા ઘરાના હો ।
ઔર ચરણ હો રાઘવ કે,
જહાઁ મેરા ઠિકાના હો ॥
 
સરયૂ કા કિનારા હો,
નિર્મલ જલ ધારા હો ।
ઔર દરશ મુઝે ભગવન
હર ઘડી તુમ્હારા હો ॥
 
નગરી હો અયોધ્યા સી,
રઘુકુલ સા ઘરાના હો ।
 
કૌશલ્યા સી માઈ હો,
લક્ષ્મણ સા ભાઈ ।
ઔર સ્વામી તુમ્હારે જૈસા,
મેરા રઘુરાઈ હો ॥
 
નગરી હો અયોધ્યા સી,
રઘુકુલ સા ઘરાના હો ।
 
શ્રદ્ધા હો શ્રવણ જૈસી,
શબરી સી ભક્તિ હો ।
હનુમાન કે જૈસે નિષ્ઠા,
ઔર શક્તી હો ॥
 
ઔર ચરણ હો રાઘવ કે,
જહાઁ મેરા ઠિકાના હો ॥