આ વિભાગમાં નીકળી છે સરકારી નોકરી, 8મું પાસ પણ કરી શકે છે અરજી

નવી દિલ્હી.| Last Modified સોમવાર, 19 માર્ચ 2018 (11:09 IST)
અસમ ડિપ્ટી કમિશ્નર કાર્યાલયે આસિસ્ટેંટ, ગોડાઉન કીપર, વૉચમેન, પ્યૂન અને ચોકીદારના 12 પદ પર ભરતી માટે નોટિફિકેશન રજુ કરી અરજી મંગાવી છે. ઉમેદવાર પોતાની યોગ્યતા અને ઈચ્છાથી તેમને માટે એપ્લાય કરી શકે છે.

શક્ષણિક યોગ્યતા - 8મુ/સ્નાતક ડિગ્રી + કંમ્પ્યુટર ઓપરેશનનુ જ્ઞાન + ડિપ્લોમા (કમ્યુટર એપ્લીકેશન/નોલેજ)

પદ વિગત -
જૂનિયર આસિસ્ટેંટ
ઈવીએમ ગોડાઉન કીપર
ઈવીએમ ગોડાઉન વૉચમેન
ઓફિસ પ્યૂન
ઓફિસ ચોકીદાર

અરજી માટે અંતિમ તિથિ - 26 માર્ચ 2018

આયુ સીમા - ઉમેદવારની આયુ 18-38 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

પસંદગી પ્રક્રિયા - ઉમેદવારની પસંદગી રિટન ટેસ્ટ અને કંમ્પ્યુટર પ્રોફિસિએંશી ટેસ્ટમાં પ્રદર્શન મુજબ કરવામાં આવશે.

સેલેરી -
- જૂનિયર આસિસ્ટેંટ - 14000-49000/- રૂપિયા
- ઈવીએમ ગોડાઉન કીપર - 14000 - 49000/- રૂપિયા
- ઈવીએમ ગોડાઉન વોચમેન - 12000-37500/- રૂપિયા
- ઓફિસ પ્યુન -
12000-37500/- રૂપિયા
- ઓફિસ ચોકીદાર

12000-37500/- રૂપિયા

અરજી કેવી રીતે કરશો
ઉપરોક્ત બધા પદ પર આવેદન માટે ઉમેદવાર વિભાગની વેબસાઈટ દ્વારા 26 માર્ચ 2018 સુધી એપ્લાય કરી શકે છે.


આ પણ વાંચો :