ફિટ અને હેલ્દી લોકોની હોય છે આ 10 સારી ટેવ તમે પણ કરો ફૉલો

Last Updated: મંગળવાર, 5 ફેબ્રુઆરી 2019 (06:00 IST)
 
ચાવી-ચાવીને ખાવું 
દરેક ગ્રાસને ઓછામાં ઓછા 30 સેકંડસ સુધી ચાવવું. આથી ભોજન સારી રીતે પચે છે અને  બોડી ફેટ જમા નહી હોય.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


આ પણ વાંચો :