ગુજરાતી જોક્સ- બ્લ્ડ રિલેશન એટલે...

Last Updated: બુધવાર, 8 મે 2019 (18:46 IST)
પત્ની પતિથી- મારા લગ્ન કોઈ

રાક્ષસથી પણ થતો તો હું આટલી

હેરાન ન થતી

પતિ- અરે ગાંડી પણ બ્લ્ડ રિલેશનમાં

સંબંધ ના થાય ....!!!આ પણ વાંચો :