યોનિમાંથી નીકળતા સફેદ પાણી અને તમારા સ્વાસ્થ્ય વચ્ચે શું છે કનેકશન ?

મોટાભાગની મહિલાઓ જે યુવાવસ્થામાં પહોંચી ગઈ છે એમને  યોનિમાંથી થતા સ્ત્રાવનો અનુભવ થાય  છે અને આ બિલ્કુલ સામાન્ય છે. યોનિમાંથી આવતી દુર્ગંધનુંં  મુખ્ય કારણ યોનિમાંથી થતો સ્ત્રાવ સફેદ કે દૂધિયો તરલ પદાર્થ હોય છે જે યોનિ અને ગર્ભાશયની ગ્રંથિઓ દ્વારા સ્ત્રાવિત કરાય છે અને એનુંં મુખ્ય કાર્ય બેક્ટીરિયા અને મૃત કોશિકાઓને બહાર કાઢાવાનું છે જેથી યોનિ સ્વસ્થ રહે. વધારે બાબતોમાં યોનિમાંથી થતો  સ્ત્રાવ સંપૂર્ણ  રીતે સામાન્ય હોય છે. પણ એના ઘટ્ટપણાથી, દુર્ગંધ, રંગ વગેરે દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ચિંતા કરવાનો સમય આવી ગયો છે. 
પણ યોનિને સ્વસ્થ રાખવા અને યોનિને શુષ્કતાથી બચાવી રાખવા માટે થોડો સ્ત્રાવ જરૂરી હોય છે પણ જો  આ અસામાન્ય લાગે તો તમારે ડોકટરની સલાહ લેવી જોઈએ. તેથી યોનિમાંથી થતાં સ્ત્રાવ વિશે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. આવો જાણીએ.
 


આ પણ વાંચો :