સ્મોકિંગ છોડવવા કે છોડવા ઈચ્છો છો તો અજમાવો આ ઉપાય

Last Updated: ગુરુવાર, 31 મે 2018 (11:39 IST)

સ્મોકિંગ એક પ્રકારનો નશો છે એક એવો નશો જેની ટેવ સરળતાથી છૂટતી નથી. જો તમે તમારી કે કોઈની
સ્મોકિંગ છોડાવવા ઈચ્છો છો તો આ ઉપાય ટ્રાય કરો.




આ પણ વાંચો :