ગુજરાતી જોક્સ-એક વાર પપ્પુ સાસરે ગયું

Last Updated: સોમવાર, 3 એપ્રિલ 2017 (15:27 IST)
એક વાર પપ્પુ સાસરા ગયું ત્યાં નીચે બેસી ગયું

સાસુ બોલી અરે ત્યાં નહી અહીં સોફા પર બેસો

પપ્પૂ- ના ના
સોફા પર તો ગરીબ લોકો બેસે છે

સાસું - એટ્લે શું ....

સોફાની કીમત 25 હજાર અને પ્લાટની કીમર 25 લાખઆ પણ વાંચો :