પતિ-પત્ની જોક્સ

Last Modified મંગળવાર, 5 જાન્યુઆરી 2016 (14:30 IST)
પત્ની મારું લગ્ન કોઈ રાક્ષસ સાથે થઈ જાત તો પણ આટલી બધી હેરાન ન થાત ....
પતિ- અરે ગાંડી પણ બલ્ડ રિલેશનમાં સંબંધ ના થાયઆ પણ વાંચો :