શર્ટ

વેબ દુનિયા|

મગન - કુંવારા અને પરણેલા વ્યક્તિ વચ્ચે શુ અંતર છે ?
છગન - કુંવારાના શર્ટ પર બટન નથી હોતુ અને વિવાહિતના શરીર પર ક્યારેક ક્યારેક શર્ટ જ નથી હોતુ.


આ પણ વાંચો :