ગુજરાતી જોક્સ - નાનકડી લવ સ્ટોરી

Last Updated: મંગળવાર, 30 મે 2017 (11:49 IST)

7-8 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓ રમતા હતા
.
.
.
.
.
.
છોકરી - હુ સંતાય રહી છુ.. જો તે મને શોધી નાખ્યો તો આપણે મોટા થઈને લગ્ન કરીશુ...

.
.
.
છોકરી - અને જો હુ ન શોધી શક્યો તો ?
.
.
.
.
છોકરી નિર્દોષ રૂપે .. એ ગાંડા પ્લીઝ આવુ ન બોલીશ.. હુ પેલા દરવાજાની પાછળ જ સંતાઈશ..


આ પણ વાંચો :