ગુજરાતી જોક્સ - કાનુડો કાળો

Last Modified બુધવાર, 28 જૂન 2017 (13:15 IST)

યશોમતિ
Mom ને
Talking નંદકુમારા,
રાધા Q Fair,
I m Q
કાળો,
બોલી Smiling મઈયા
Listen મારા લલ્લા,
.... એ City ની item,
તુ Village નો ગ્વાલા,
That's why U કાલા.....


આ પણ વાંચો :