ગુજરાતી જોક્સ- દારૂ પીવો તો આંખ લાલ

Last Modified મંગળવાર, 3 માર્ચ 2020 (17:12 IST)

દારૂ પીવો તો આંખ લાલ
pyar કર્યુ તો દિલ લાલ
Kiss કર્યુ તો હોંઠ લાલ
પકડી ગયા તો પીઠ લાલ
અને બચી ગયા તો
Jio મારા લાલ


આ પણ વાંચો :