ગુજરાતી જોક્સ-બટકું ભર્યું

Last Modified શુક્રવાર, 28 ફેબ્રુઆરી 2020 (06:53 IST)
કાલે એક મિત્ર ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા

લોખંડ લોખંડને કાપે છે

હીરા હીરાને કાપે છે

પાછળથી એક કૂતરો આવીને

તેને બટકું ભરી લીધું !!!

ઉપદેશ પૂરૂઆ પણ વાંચો :