બુધવાર, 7 ડિસેમ્બર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. બાળકો
Written By
Last Modified સોમવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2020 (16:14 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - ડિમ્પીના મજેદાર જોક્સ

ડિમ્પી- તારું નામ 
વિશી- શેરસિંહ 
ડિમ્પી-પિતાનું નામ 
વિશી- શમશેરસિંહ 
ડિમ્પી- ક્યાં રહે છે 
વિશી-શેરવાળી ગલીમાં
ડિમ્પી- ક્યાં જઈ રહ્યો છે 
વિશી-શેરનો શિકાર કરવા 
ડિમ્પી- તો અહી કેમ ઉભો છે 
વિશી- આગળ કૂતરા ઉભા છે.