1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 8 નવેમ્બર 2021 (11:46 IST)

જોકસ ચુટકુલા-હાસ્ય

જોકસ ચુટકુલા-હાસ્ય 

 
ગુજરાતી જોક્સ- ભાભી બહાર ગઈ
સોનૂ - મોનુના ઘરે ગયો
 
સોનૂ- શું વાત છે ભાભી ક્યાં પણ જોવાતી નથી 
 
મોનૂ- બહાર ગઈ છે જોએ હોતી તો હું તને ગરમાગરમ ચા પીવડાવતો
 
સોનૂ- કંજૂસ ભાભી નહી તો શું
 
દૂધ બજારથી લઈ આ