1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 19 જાન્યુઆરી 2023 (14:17 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- ગીતા તેની પત્નીનું નામ

એક સજ્જન કહેતા હતા
 
તે છેલ્લા 20 વર્ષથી ગીતાનો ઉપદેશ સાંભળી રહ્યો છે...!
,
,
 
તે જાણવા મળ્યું
 
ગીતા તેની પત્નીનું નામ છે...!!!